Calitativ

Metodologii:

 • Focus-grupuri (FG)
 • Interviuri în profunzime (IDI)
 • Interviuri pereche în profunzime (PDI)
 • Cercetare etnografică:
  • Vizite la domiciliu
  • Cumpărături asistate
  • Situaţii de consum asistate
 • Netnografie

Respondenţi-ţintă pentru cercetarea calitativă – experiență în recrutarea de:

 • Consumatori – de la gospodine la utilizatori de mărci premium sau publicuri cu incidenţă îngustă: venituri mari, utilizatori de servicii complexe
 • Business - factori de decizie din SOHO, IMM-uri, corporaţii mari pe servicii financiare sau servicii de telecomunicații; manageri de parcuri auto;
 • Lideri de opinie – personalități culturale, personalități din mass-media;
 • Autorităţi centrale şi locale
 • Medici – de la generaliști la specializare pe univers restrâns (specialişti HIV, oncologi, imunologii, hematologi etc.)
 • Pacienţi, liderii ai asociațiilor de pacienți
 • Farmacişti

 Resurse:

 • Echipă proprie de moderatori, cu formare în psihologie, marketing, sociologie, care au urmat cursuri ample de pregătire în cercetare cantitativă ce acoperă atât aspecte teoretice cât și practice
 • Echipă separată de operatori de interviu pentru recrutarea de respondenți și confirmări
 • Cameră de focus grup confortabilă și informală cu oglindă unidirecțională
 • Camera de vizualizare izolată fonic cu înregistrare pe DVD şi posibilitatea de traducere simultană
 • Posibilitatea de transmisie live prin Internet folosind sistemul propriu sau Focus Vision
 • Posibilitate de înregistrare audio-video, jurnale tradiţionale sau video pentru cercetare etnografică

Membri

 • ESOMAR Individual Membership Information
UP