CATIbus <Omnibus Telefonic>

CATIbus <Omnibus Telefonic>

Mercury Research realizează periodic studiul multi-client CATIbus, folosind interviuri telefonice asistate de calculator (CATI) ca metodă de colectare a datelor.

Avem propriul centru dedicat studiilor CATI, format din 40 de stații de lucru la sediul central la care se adaugă stațiile de lucru de acasă, care utilizează software-ul NIPO pentru realizarea interviurilor și gestionarea bazelor de date.

Beneficii:

 • Cea mai bună reprezentativitate a rezultatelor (acoperirea a peste 95% din populație și teritoriu prin telefonul mobil, eșantionare simplu aleatorie – RDD - a numerelor de telefon alocate spre utilizare operatorilor de telefonie)
 • Cea mai ridicată calitate în aplicarea interviului (operatorii sunt supravegheați pe tot parcursul interviului și primesc constant feed-back pentru îmbunătățirea abilităților de intervievare)
 • Preț și durată bune pentru calitatea rezultatelor (mai rapid și mai economic decât interviurile față-în-față dar mai lent și mai scump decât studiile online)
 • Cea mai bună acoperire a populației ocupate
 • Bună acoperire a populației tinere (începând de la 14 ani)
 • Eficiență ridicată (prin folosirea inteligenței artificiale pentru gestionarea apelurilor, concentrând timpul de lucru uman numai pentru convingerea respondenților și aplicarea interviului)

Metodologie:

 • Colectarea datelor: CATI – Interviuri Telefonice Asistate de Calculator
 • Profilul respondentului: 14+ ani, cu domiciliul în România
 • Mărimea eșantionului: precizie ±3% (1.000 interviuri); precizie ±4% (600 interviuri); precizie ±5% (400 interviuri)
 • Ponderare conform celor mai recente date oficiale după sex, vârstă, regiune, urbanizare, statut ocupațional           

                                  

                                 

Membri

 • ESOMAR Individual Membership Information
UP