Servicii de teren

Our Fieldwork Services [RO]

Mercury Research has developed appropriate research tools to offer invaluable information to help marketing professionals better understand their markets. We acknowledge the important differences between particular industries and have designed special strategic research tools to adequately describe each market.
We acknowledge the important differences between particular industries and have designed

Omnibus Research    

Cel mai economic mod de a obține informații de piață relevante.

 • Mercury OmniBus Face-to-face [RO]

  Engaging consumers through media is still a challenge in Romania. Advertisers do not know what level of engagement they can generate for the spent budget. Even less is known…

  Mai mult
Cantitativ    

Compania noastră acoperă toate tipurile de metodologii de cercetare cantitativă, şi astfel este capabilă să recomande şi să pună în aplicare cea mai adecvată şi economică  metodă de colectare a datelor în orice moment.
Utilizăm sisteme de calitate de verificare și validare pentru toate tipurile de metode de colectare a datelor, asigurându-ne că oferim clienților noștri cele mai utile și precise date.

Calitativ    

Metodologii:

 • Focus-grupuri (FG)
 • Interviuri în profunzime (IDI)
 • Interviuri pereche în profunzime (PDI)
 • Cercetare etnografică:
  • Vizite la domiciliu
  • Cumpărături asistate
  • Situaţii de consum asistate
 • Netnografie

Respondenţi-ţintă pentru cercetarea calitativă – experiență în recrutarea de:

 • Consumatori – de la gospodine la utilizatori de mărci premium sau publicuri cu incidenţă îngustă: venituri mari, utilizatori de servicii complexe
 • Business - factori de decizie din SOHO, IMM-uri, corporaţii mari pe servicii financiare sau servicii de telecomunicații; manageri de parcuri auto;
 • Lideri de opinie – personalități culturale, personalități din mass-media;
 • Autorităţi centrale şi locale
 • Medici – de la generaliști la specializare pe univers restrâns (specialişti HIV, oncologi, imunologii, hematologi etc.)
 • Pacienţi, liderii ai asociațiilor de pacienți
 • Farmacişti

 Resurse:

 • Echipă proprie de moderatori, cu formare în psihologie, marketing, sociologie, care au urmat cursuri ample de pregătire în cercetare cantitativă ce acoperă atât aspecte teoretice cât și practice
 • Echipă separată de operatori de interviu pentru recrutarea de respondenți și confirmări
 • Cameră de focus grup confortabilă și informală cu oglindă unidirecțională
 • Camera de vizualizare izolată fonic cu înregistrare pe DVD şi posibilitatea de traducere simultană
 • Posibilitatea de transmisie live prin Internet folosind sistemul propriu sau Focus Vision
 • Posibilitate de înregistrare audio-video, jurnale tradiţionale sau video pentru cercetare etnografică
Prelucrarea datelor    

Echipa de analişti cu experienţă, cu pregătire în statistică, matematică, cibernetică. Soluții software avansate pentru scripting și prelucrarea datelor.

Scripting:

 • Confirmit pentru cercetare online
 • NIPO pentru cercetare CATI
 • Oferit și ca serviciu pentru companiile de cercetare

Prelucrarea datelor:

 • SPSS
 • QPS
 • Oferit și ca serviciu pentru companiile de cercetare
Analiză statistică & modelare    

Conjoint Analysis 

Previzionarea este necesară tuturor afacerilor. Dar privitul în viitor ține de magie, nu de economie sau știință. Încă ce părere aveți despre simularea de scenarii ipotetice bazate pe fapte concrete? Lăsați clienții să facă alegeri, observați-le în mod sistematic, apoi modelați cu îndemânare procesul lor de luare al deciziilor. Cu cunoştinţe adecvate despre modul în care oamenii decid, simulați scenarii de interes pentru dumneavoastră. Ce se întâmplă dacă am creşte preţul, ce se întâmplă dacă am lansa un produs nou, ce se întâmplă dacă îmi copiază mișcările concurenţii? Rezultatele sunt realiste şi se bazează pe fapte.

Metode de Regresie (OLS, Logistică, etc.):

 • Aplicații privind satisfacția clienților / loialitate: estimați cât de importante sunt diferitele caracteristici în generarea de satisfacție și loialitate
 • Aplicații strategice: ce factori influenţează decizia de a alege o marcă sau alta; ce menține consumul ridicat / frecvenţa într-o anumită categorie de produse

Hărți perceptuale (folosind corespondenţa, MDS, discriminante, analiza factorială)
Transpuneți poziţionarea complexă a mărcilor din mintea clienților dumneavoastră pe o hartă bidimensională pe hârtie. Sunt posibile mai multe opţiuni, de la cartografiere simplă a mărcilor la cartografiere complexă a mărcilor, segmentelor de clienţi, mărcilor ideale pentru fiecare segment. În timp ce prima va descrie cu acurateţe poziționarea mărcilor în mintea consumatorilor dumneavoastră, cea din urmă concentrează toate direcţiile strategice pentru compania dumneavoastră.

Analiză Discriminantă

 • Aplicații privind satisfacția clienților / loialitate: estimați cât de importante sunt diferitele caracteristici în generarea de satisfacție și loialitate. Analiza discriminantă oferă rezultate superioare față de regresie, corelație bivariată sau multiplă, pornind de la un design adecvat și eficient.
 •  Aplicații strategice: cu o combinaţie de analize cluster, factorială şi discriminantă puteţi transforma o segmentare bazată pe clienți într-un instrument de management funcţional pe întreaga parte de marketing a organizației (triați şi calificați-vă clienţii dumneavoastră, proiectați produsele țintite, monitorizați vânzările şi performanţa de comunicare pentru fiecare linie strategică).

Analiză Factorială
Gândirea şi comportamentul divers al clienţilor şi potențialilor clienți ai dumneavoastră poate avea și explicaţii simple. În general, câteva pârghii puternice vă pot ajuta să înţeleți şi prin urmare să gestionați realităţi complexe şi aparent haotice. Analiza factorială este cel mai simplu pas care stă la baza pârghiilor realității.

Newsletter

Register to our newsletter and get our latest news.

Newsletter-ul include:

Membri

 • ESOMAR Individual Membership Information
UP